جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

مقالات علمی

آنچه دانش آموزان نمی آموزند

danesh2تکنولوژی آموزشی در سال های اخیر دستخوش تغییرات کمی و کیفی فراوانی شده است. مهم ترین تحول در یک دهه اخیر در نظام آموزشی را باید تاکید فراوان بر آموزش های دبستانی و حتی پیش دبستانی دانست. این نکته تا آنجا اهمیت یافته است که اکنون آموزش پیش دبستانی به عنوان یک رشته مهم تحصیلی در مقاطع دکترا تدریس می شود.

ادامه مطلب: آنچه دانش آموزان نمی آموزند

نقش حواس در يادگيرى

kh.91.6.25 1دومين دسته از دلايل استفاده از مواد و وسايل آموزشى نقشى است که حواس مختلف در يادگيرى دارا هستند. نتايج تحقيقات نشان داده‌اند که حواس مختلف نقش واحدى را در يادگيرى دارا نيستند.

يافته‌هاى زير اين تفاوت را به‌خوبى نشان مى‌دهند. اين يافته‌ها مشخص مى‌کنند که در يک انسان متعارف حدوداً

- %۷۴ يادگيرى ازطريق کاربرد حس بينايي صورت مى‌گيرد.

ادامه مطلب: نقش حواس در يادگيرى

نقش مواد و وسايل آموزشى در تدريس و يادگيرى

OR 615 copyقبل از شروع بحث در اين باره لازم به تذکر است که هيچ‌يک از رسانه‌هاى آموزشى به‌تنهايى از عهدهٔ تمام خدمات بر نمى‌آيند بلکه هميشه تلفيق مناسبى از آنها مى‌تواند معلمان را در تدريس و فراگيران را در يادگيرى يارى نمايد.

و اما در رابطه با نقش مواد و وسايل در تدريس و يادگيرى مدت زمان مديدى است که محققان و دانشمندان تعليم و تربيت بر آن هستند تا از راه پژوهش و تحقيق نقش اين گونه مواد و تجهيزات مربوط به آنها را در امر آموزش آشکار کرده و در اختيار مربيان و مسؤولان امور آموزشى قرار دهند.

ادامه مطلب: نقش مواد و وسايل آموزشى در تدريس و يادگيرى

صفحه4 از5

کارت خرید (0)
پرش به بالا