جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

سری وزنه 9 عددی

img_۲۰۱۶۰۹۲۷_۱۶۴۵۴۰
img_۲۰۱۶۰۹۲۷_۱۶۴۷۴۰
img_۲۰۱۶۰۹۲۷_۱۶۴۷۱۰
img_۲۰۱۶۰۹۲۷_۱۶۴۳۲۷
img_۲۰۱۶۰۹۲۷_۱۶۴۲۴۷
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
توصیف

مناسب برای آزمایشهای مکانیک  مانند کار با قرقره کار با اهرم ضریب اصطکاک و...

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.
کارت خرید (0)
پرش به بالا